Mousavi’s Statements for Twittstorm Commemorating 3rd Anniversary of Rigged Elections (Farsi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Mousavi #RememberIran چهارصد و هشتاد روز از حصرغیر قانونی‌  رهبران جنبش سبز می‌‌گذارد

 

#Mousavi #RememberIran
من میر حسین موسوی به صحنه آمده‌ام چون روند‌های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی‌ موجود را نگران کننده یافته‌ام

 

#Mousavi  #RemeberIran آمده‌ام تا کرامت انسانها را پاس بدارم …
#Mousavi #RememberIran آمده‌ام تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم …

 

#Mousavi #RememberIranآمده‌ام تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم …

 

#Mousavi #RememberIran
آمده‌ام تا وسیله‌ای باشم برای باز گرداندن اقتدار ، عزت و هویت ایران …

 

#Mousavi #RememberIran
آمده‌ام تا همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی‌ مستقل, آزاد,آباد, پیشرفته و سر بلند

 

#Mousavi #RememberIran

 

مبارزه امری مقدس است … اما دائمی نیست … آن چیزی که دائمی است زندگیست … #Mousavi #RememberIran

 

#Mousavi #RememberIran ما نبودیم که سبز را انتخاب کردیم .. بلکه سبز بود که ما را برگزید

 

#Mousavi #RemeberIran .آیا ممکن است که این رنگ بردران ما را هم برگزیند؟

 

#Mousavi#RemeberIran .راه سبز شدن بر هیچ کس بسته نیست

 

#Mousavi #RemeberIranارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی،مذهب،جنسیت،قومیت و موقعیت اجتماعی

 

#Mousavi #RemeberIranاین حقوق خدادادی است و هیج فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی تواند آنها را لغو یا محدود کند.

 

#Mousavi #RememberIran بزرگترین سرمایه‌ی هر کشور، پشتیبانی مردم آن از دولتمردان از طریق مشارکت آزادانه و آگاهانه‌ی آنهاست

 

#Mousavi #RememberIran اعتبار را باید در ارتقای زندگی روزمره‌ی مردم جستجو کرد، و اقتدار را از راه قلوب مردم باید یافت، نه از طریق رزمایش‌ها

 

#Mousavi #RememberIran جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش بر استمرار حضور دین رحمانی سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تاکید دارد

 

#Mousavi #RememberIran جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش براستمرارحضوردین رحمانی سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تاکید دارد

 

#Mousavi #RememberIran #Mousavi #RememberIran مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت تنها راه حفظ جایگاه والای دین

است

 

#Mousavi#RememberIran
اگر می‌خواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینه‌های خود محافظت کنید

 

#Mousavi #RememberIran امید بذر هویت ماست؛ بذری که با نخستین باران شروع به روییدن می‌کند و جان هرکسی را که هنوز ایرانی باقیمانده است

 

#Mousavi #RememberIran ما یک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهیم

 

#Mousavi #RemeberIran پای بندان سرسخت استقلال کشور هستیم و به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است مخالفیم

 

#Mousavi #RememberIran
اگر ما نسبت به آنچه زندگی در این خاک و بوم را مختل می‌کند حساسیت نشان ندهیم دیگری نشان نخواهد داد.

 

#Mousavi #RememberIranما سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه‌ها و محدود کردن رسانه‌ها را مخالف دین میدانیم

 

#Mousavi #RememberIran رای و خواست مردم منشا مشروعیت قدرت سیاسی است

 

#ZahraRahnavard #RememberIranحتی اگر ما را به این درخت توت دار بزنید و زیرهمین درخت هم خاکمان کنید، در هرحال چیزی تغییر نمی کند و نمی ترسیم

 

#Mousavi #RememberIran بدانید که چیزی تغییر نکرده است … من بر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده‌ ام

Advertisements

About banooyesabz

Translator for Iran's Green Movement View all posts by banooyesabz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: