>او آمد. آمد و ایستاد.

>

 او آمد. آمد و ایستاد.
 
ایستاد تا تلخ ترین لحظه های مقاومت در کشورش را مزه مزه کند.

ایستاد تا از سیاه ترین روزهای زندگی در کشورش را عبور کند.

و روزی دیگر خواهد آمد که می گوید: من آمدم تا انسانیت انسان ها را پاس بدارم.

من ایستادم تا حق ملتم پایمال نشود.

روزی دیگر خواهد آمد که می گوید: من از روزهای زندان و حصر و ایستادگی آمده ام.

من از روزهای سیاه و مردم سبزی آمده ام که آرمان زندگی همه، سربلندی کشورم بود

نوشته‌ای از دوست سبز

Advertisements

About banooyesabz

Translator for Iran's Green Movement View all posts by banooyesabz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: